Opbouw gevelisolatie

Gevelisolatiesystemen geven de architect een onbegrensde vrijheid in ontwerp en vormgeving. Uw wensen zijn bepalend voor de uiteindelijke specificatie die door ons uitgewerkt wordt in een projectgebonden detail- en verwerkingsadvies. Uiteraard kunnen wij u bij deze keuze coachen naargelang uw wensen en inspiratie. De opbouw is in het algemeen als volgt: Isolatie Bevestiging met lijm en soms met extra pluggen Wapeningslaag met een wapeningsnet Sierpleister / Renosteen Voordelen van gevelisolatie zijn: Verfraaiend Gevelisolatie zorgt voor verfraaiing van de gevel. Veel woonwijken zijn inmiddels door de kleurrijke afwerking opgewaardeerd. De verkoopbaarheid / verhuurbaarheid van het vastgoed wordt daardoor verhoogd. De diversiteit aan isolatiemogelijkheden De isolatiedikte is in principe onbegrensd. Dit in tegenstelling tot veel andere isolatiemethodes. Bouwtechnische verbeteringen Gevelisolatie biedt ook technische verbeteringen. Thermische spanningen in de buitenmuur worden tegengegaan. Koudebruggen kunnen veelal eenvoudig worden voorkomen. Comfortverhogend Gevelisolatie verhoogt het leefcomfort in de woning. De bouwfysica toont aan, dat het aanbrengen van de isolatielaag aan de buitenzijde van een gevel, de beste manier van isoleren van gevels van (bewoonde) gebouwen is. De geïsoleerde buitenwand slaat overdag de warmte die in het gebouw geproduceerd wordt op; 's avonds en 's nachts, als er niet meer gestookt wordt, staat de wand deze opgeslagen warmte naar binnen af. Een gelijkmatige verwarming van de woning is het resultaat. Deze eigenschap staat bekend als het z.g. warmteregulerend vermogen van muren. Het opheffen van 'valse tocht' Lucht die door een ongeïsoleerde wand afkoelt, zakt naar beneden. Dit wordt ervaren als tocht. Dit verschijnsel wordt 'valse tocht' genoemd. Omdat een muur met gevelisolatie veel minder snel afkoelt zal 'valse tocht' niet optreden. Het tegengaan van schimmelvorming Op een koude ongeïsoleerde gevel kan condensatie optreden. Hierdoor kan schimmelvorming ontstaan. Een goed geïsoleerde muur blijft warm en voorkomt zo condensatie. De genomen isolatiemaatregelen moeten zodanig zijn dat de woning geventileerd kan blijven.